Hàng triệu người Việt Nam trên 40 tuổi đã biết mức huyết áp của mình. Còn bạn #huyetapbaonhieu

#ngaydautien #huyetbapbaonhieu #becauseIsayso
Hàng triệu người Việt Nam trên 40 tuổi đã biết mức huyết áp của mình. Còn bạn, mức huyết áp của bạn là bao nhiêu?
Và bạn có biết mức huyết áp trên 140/90mmHg là Tăng huyết áp

? Tìm hiểu thêm về Tăng huyết áp tại: https://ngaydautien.vn/tang-huyet-ap/huyetapbaonhieu
========
NGAYDAUTIEN.VN – CỔNG THÔNG TIN VỀ BỆNH BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
Được bảo trợ bởi Hội Tim mạch học Việt Nam và Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam

Các bài viết liên quan
Các kiến thức đọc nhiều

Có thể bạn quan tâm