Quý vị đang xem lại video ghi hình buổi tư vấn trực tuyến cho người tăng huyết áp với đề tài “Tăng huyết áp ở bệnh nhân trên 60 tuổi”. Chuyên gia tư vấn cho chúng ta là PGS. TS Nguyễn Quang Tuấn