Nhằm giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về bệnh tăng huyết áp, trang thông tin Ngày Đầu Tiên phối hợp với tập đoàn Servier và Hội Tim mạch học Việt Nam mang đến chương trình tầm soát tăng huyết áp miễn phí. Chương trình diễn ra trong suốt tháng 6 và tháng 7, tại hơn 20 bệnh viện trên cả nước.