Ứng dụng Ngày Đầu Tiên

Với
Ứng dụng Ngày Đầu Tiên

Theo dõi Huyết áp mỗi ngày chưa bao giờ đơn giản hơn

Download on AppStore Download on Google Play

Theo dõi huyết áp với 4 bước đơn giản

1

Hoàn thành hồ sơ 
với tên và hình đại diện

Step 1
2

Nhập chỉ số huyết áp 
bạn thấy từ máy đo huyết áp

Step 2
3

Tạo nhắc nhở 
uống thuốc và lịch khám 
dễ dàng

Step 3
4

Theo dõi quá trình
kiểm soát huyết áp của bạn
bằng Nhật ký huyết áp

Step 4