ThS.BS Giang Minh Nhật – Khoa Tim Mạch, Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định PGS.TS BS Châu Ngọc Hoa – Phó chủ tịch Hội Tim Mạch Việt Nam

Ngày Đầu Tiên
Ngày Đầu Tiên
icon-search icon-close icon-arrow-down