Họ tên: Tăng Huyết Áp
Email: tanghuyetap@gmail.com
Website
Hồ sơ
Bài viết đã được soạn thảo, kiểm tra và phê duyệt bởi đội ngũ bác sĩ, dược sĩ từ Hội Tim mạch học Việt Nam với đại diện là Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Đặng Vạn Phước – Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam

Posts by Tăng Huyết Áp:

keyboard_arrow_up