Trong cơ chế cương dương có sự can thiệp của 2 yếu tố: thần kinh và mạch máu. Ở phần lưng của dương