Tăng huyết áp được coi là một trong những yếu tố nguy cơ tim mạch phổ biến nhất, và nó rất hay