Đi bộ là hoạt động vừa đơn giản, vừa hiệu quả cho người tăng huyết áp. Tùy theo điều kiện công