Đo huyết áp là giải pháp vừa đơn giản, vừa nhanh chóng để sớm xác định, kiểm soát