Rèn luyện thể lực qua các hoạt động thể dục thể thao là một phần không thể thiếu trong quá