ThS.BS. Lê Phạm Ngọc Hà

ThS.BS. Lê Phạm Ngọc Hà

Khoa Nội thận- BV Chợ Rẫy
Quá trình công tác:
Giảng viên Bộ môn Nội tổng quát- Đại học Y Dược TP HCM từ 2010.
Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Yamanashi-Nhật Bản, về công tác tại khoa Nội thận- BV Chợ Rẫy.

icon-search icon-close icon-arrow-down zalo