ThS. BSNT. Trần Tiến Anh

ThS. BSNT. Trần Tiến Anh

Trung tâm Tim mạch, BV Đại học Y Hà Nội

Là Thủ khoa Nội trú khóa 39 tại trường Đại học Y Hà Nội, tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú năm 2017. Hiện đang công tác tại Trung tâm Tim mạch BV Đại học Y Hà Nội kiêm giảng viên bộ môn Tim mạch Đại học Y Hà Nội.

icon-search icon-close icon-arrow-down