BS. Phạm Xuân Vinh

BS. Phạm Xuân Vinh

Khoa Khám bệnh – BV Quận 4

Quá trình công tác:
1997: Tốt nghiệp ĐH Y khoa Thái Nguyên
1999-2020: Công tác tại BV Quận 4
2008: Hoàn thành BS Gia đình tại ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
2019- đến nay: Phó khoa Khám bệnh BV Quận 4

icon-search icon-close icon-arrow-down zalo