BS.CKI. Nguyễn Thanh Hiền

BS.CKI. Nguyễn Thanh Hiền

Khoa Nội tim mạch – BV Đại học Y Dược HCM
Quá trình công tác:
Tốt nghiệp bs đa khoa 2011, tốt nghiệp CK1 tại Đại học Y Dược HCM 2018. Công tác tại DHYD từ 2014.
Với 6 năm kinh nghiệm điều trị chuyên khoa Nội tim mạch, Tham gia nhiều hội nghị, khóa huấn luyện về tăng huyết áp trong và ngoài nước.
– Tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kiến về thực hành chăm sóc bệnh nhân tăng huyết áp tại các bệnh viện tuyến quận, huyện và các tỉnh.

icon-search icon-close icon-arrow-down zalo