BS.CK1. Trần Hữu Chinh

BS.CK1. Trần Hữu Chinh

Khoa Nội Tim Mạch – Bệnh viện Chợ Rẫy

Tốt nghiệp Đại học Y dược TP.HCM năm 2015.
Tốt nghiệp CK1 Nội tổng quát Đại học Y dược TP.HCM năm 2019.
Công tác tại khoa Nội tim mạch Bv Chợ Rẫy từ năm 2017.

icon-search icon-close icon-arrow-down