BS. CK II. Trần Trung Thành

BS. CK II. Trần Trung Thành

Khoa Thần kinh – BV Nguyễn Tri Phương
Quá trình công tác:
Tốt nghiệp ĐHYD năm 1997, CK1 năm 2002, CK 2 năm 2012, đều học tại ĐHYD TP.HCM
– Trưởng Khoa Thần kinh, BV Nguyễn Tri Phương Năm 2015

icon-search icon-close icon-arrow-down zalo