BS Bùi Trung Đức

BS Bùi Trung Đức

Khoa Nội tổng hợp A – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô 

Bác sĩ đa khoa tốt nghiệp đại học Y Hà Nội

icon-search icon-close icon-arrow-down