Tăng huyết áp có thể gây tổn hại đến người bệnh trong nhiều năm trời mà không hề biểu hiện