30-45phút

Thời gian tối ưu để đi bộ

4-5ngày

Số buổi đi bộ trong tuần

3lượt

Chia nhỏ buổi tập nếu bạn không đủ sức

5phút

Thời gian khởi động trước và sau khi tập

250ml

Uống nước mỗi 10-15 phút tập