Quý đọc giả đang theo dõi Chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề “TĂNG HUYẾT ÁP – KẺ GIẾT NGƯỜI THẦM LẶNG ” cùng 3 khách mời chuyên gia

1. PGS.TS. BS. Phạm Mạnh Hùng – Viện trưởng viện Tim mạch Việt Nam

2. PGS. TS. BS. Nguyễn Ngọc Quang – Trưởng khoa C7 – Viện Tim mạch Việt Nam

3. TS. BS. Phan Đình Phong – Trưởng khoa Q3A – Viện Tim mạch Việt Nam