Hưởng ứng Ngày Thận thế giới, Ngày Đầu Tiên hân hạnh cùng PGS. TS. BS. Phạm Văn Bùi tham gia chia sẻ trong buổi Toạ đàm