Bác sĩ CK1 Trần Ngọc Hoàng, Khoa Nội tiết Bệnh viện Chợ Rẫy tóm tắt những kiến thức cần thiết về Đái tháo đường thai kỳ, một