ThS.BS Trần Viết Thắng

ThS.BS Trần Viết Thắng

Giảng viên Bộ Môn Nội tiết, ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh;

Phó Trưởng khoa Nội tiết, BV Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

icon-search icon-close icon-arrow-down