Th.S. BS. Trần Viết Thắng

Th.S. BS. Trần Viết Thắng

Giảng viên Bộ Môn Nội tiết, ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh;

Phó Trưởng khoa Nội tiết, BV Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

icon-search icon-close icon-arrow-down zalo