Th.S. BS. Nguyễn Thị Tuyên Tiên

Th.S. BS. Nguyễn Thị Tuyên Tiên

Khoa Nội Tim Mạch-Viện Tim

Bảng Trắc Nghiệm Về Nguy Cơ Bệnh Đái Tháo Đường (Bệnh Tiểu Đường)

Bạn hãy cùng gia đình và bạn bè trả lời những câu hỏi dưới đây để xác định nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường (bệnh tiểu đường): Câu hỏi Thang điểm Điểm số của bạn (cho điểm 0 nếu không biết) 1/ Bạn bao nhiêu tuổi? <40 tuổi (0 điểm)40-49 tuổi (1 điểm)50-59 tuổi […]

Th.S. BS. Nguyễn Thị Tuyên Tiên
Th.S. BS. Nguyễn Thị Tuyên Tiên
icon-search icon-close icon-arrow-down