BS. Tô Thị Vân Giang

BS. Tô Thị Vân Giang

Khoa Y Học Cổ Truyền – Bệnh Viện Nội Tiết Trung Ương

Độ phổ biến của bệnh Đái Tháo Đường (bệnh Tiểu Đường) trên Thế Giới và Việt Nam

MỐI LIÊN QUAN GIỮA BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG (BỆNH TIỂU ĐƯỜNG) VÀ CÁC BỆNH MẮC KÈM KHÁC Vào những năm cuối thế kỷ 20 và những năm đầu thế kỷ 21, đái tháo đường (bệnh tiểu đường) là bệnh không lây nhiễm có tốc độ phát triển nhanh nhất trên thế giới. Bệnh đái tháo […]

BS. Tô Thị Vân Giang
BS. Tô Thị Vân Giang
icon-search icon-close icon-arrow-down