Bác sĩ Nguyễn Đình Tuấn

Bác sĩ Nguyễn Đình Tuấn

BV Tim – Hà Nội

Chế độ luyện tập đối với bệnh nhân Đái Tháo Đường (bệnh Tiểu Đường)

LỢI ÍCH KHI TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG (BỆNH TIỂU ĐƯỜNG) Chế độ hoạt động thể lực đi cùng với chế độ dinh dưỡng phù hợp song song theo dõi đường huyết và dùng thuốc là những biện pháp rất cần thiết cho bệnh nhân đái tháo […]

Bác sĩ Nguyễn Đình Tuấn
Bác sĩ Nguyễn Đình Tuấn
icon-search icon-close icon-arrow-down