Hiện ở Việt Nam có khoảng 7 triệu người bị bệnh đái tháo đường (tiểu đường). Nếu không kiểm soát, đái tháo đường gây ra nhiều