Chính sách sử dụng ứng dụng Ngày Đầu Tiên

Ở những người bị huyết áp cao, hậu quả phổ biến nhất là rối loạn tim mạch và mạch máu. Các công cụ đáng tin cậy là cần thiết để giúp loại cá nhân này theo dõi huyết áp của họ.
Ngày đầu tiên là một ứng dụng mà mục đích là cung cấp cho các cá nhân tăng huyết áp một cuốn nhật ký kỹ thuật số nơi họ có thể:
– Nhập số liệu huyết áp của họ vào buổi sáng và buổi tối;
– Hình dung sự tiến hóa của các số liệu huyết áp của họ theo thời gian (nhìn từ tuần hiện tại, tháng trước, v.v.);
– Đặt lời nhắc cho phương pháp điều trị của họ;
– Xuất dữ liệu cá nhân / lịch sử của các chữ số  qua email.

ỨNG DỤNG LÀ NƠI NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ NHẬP VÀ THEO DÕI CHỈ SỐ HUYẾT ÁP CỦA MÌNH , CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG CÁ NHÂN. NÓ KHÔNG PHẢI LÀ THIẾT BỊ Y TẾ. NGƯỜI DÙNG KHÔNG THỂ SỬ DỤNG BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC DỮ LIỆU NÀO TRONG ỨNG DỤNG NÀY ĐỂ SAO CHÉP, PHÂN PHỐI LẠI, ỨNG DỤNG VÀ / HOẶC NỘI DUNG NỘI DUNG KHÁC CỦA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN, ĐỐI VỚI MỤC ĐÍCH CỦA CHÚNG
ĐIỀU KIỆN KIỂM SOÁT TỔNG HỢP CỦA TÔI SỬ DỤNG

1. Giới thiệu

Ngày đầu tiên cung cấp một ứng dụng cho bệnh nhân cao huyết áp. Ứng dụng này được phân phối cho người dùng mà không mất phí thông qua Apple Store và Google Play.
Như đã đề cập trong phần “GIỚI THIỆU”, Ngày đầu tiên là một ứng dụng mà mục đích là cung cấp cho các cá nhân tăng huyết áp một cuốn nhật ký kỹ thuật số nơi họ có thể:
– Nhập số liệu huyết áp của họ vào buổi sáng và buổi tối;
– Hình dung sự tiến hóa của các số liệu huyết áp của họ theo thời gian (nhìn từ tuần hiện tại, tháng trước, v.v.);
– Đặt lời nhắc cho phương pháp điều trị của họ;
– Xuất dữ liệu cá nhân / lịch sử của các chữ số căng thẳng qua email.

2. Định nghĩa

Mỗi thuật ngữ cho dù ở số ít hay số nhiều được nêu dưới đây trong các Điều kiện sử dụng chung này đều có nghĩa như sau:
“Ứng dụng” có nghĩa là ứng dụng dành cho iPhone và Android dành cho thiết bị di động có tên là My My Control Control;
“Dữ liệu cá nhân” nghĩa là bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến Người dùng, bao gồm tổng hợp và phân tích các số liệu huyết áp của anh ấy / cô ấy có trong Ứng dụng;
“GCU” có nghĩa là Điều kiện sử dụng chung của Kiểm soát HA của tôi cho Ứng dụng, như đã nêu trong tài liệu này;
“Người dùng” nghĩa là bất kỳ người nào sử dụng Ứng dụng;
“Nền tảng” có nghĩa là các cửa hàng điện tử : Apple Store và Google Play;
“Ngày đầu tiên” có nghĩa là Les Laboratoires Ngày đầu tiên , một công ty tư nhân được thành lập và điều hành bởi luật pháp của Pháp, đã đăng ký với Sổ đăng ký thương mại của Nanterre, theo số công ty 085 480 796, có trụ sở tại 50, rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, Pháp, đại diện hợp lệ bởi Pierre GAILLARD, hành động là Giám đốc Tiếp thị Toàn cầu.
“Công ty Affiliated (ies)” nghĩa là (i) bất kỳ công ty nào trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát Ngày đầu tiên, (ii) các công ty kiểm soát bởi các khách hàng trong phạm vi ý nghĩa của Điều L.233-1 của Luật Thương mại và (iii) bất kỳ công ty theo sự kiểm soát chung với Ngày đầu tiên hoặc được điều khiển bởi các thực thể giống như việc kiểm soát Ngày đầu tiên với điều kiện kiểm soát này là xem xét ed như là liên tục và kiểm soát đáp ứng các quy định tại điều L.233-1 và L.233-3 của thương mại Mã không bao gồm liên doanh.

3. Đối tượng:

Mục tiêu của các GCU này là xác định các điều kiện mà Người dùng có thể sử dụng Ứng dụng.
Các GCU này áp dụng cho tất cả Người dùng sử dụng Ứng dụng. Việc truy cập và sử dụng Ứng dụng phải được chấp nhận và không tuân thủ và không tuân thủ và không giới hạn đối với tất cả các điều khoản của các GCU này.

4. Chấp nhận và sửa đổi các điều kiện sử dụng chung này

Khi truy cập Ứng dụng cho dù từ điện thoại di động, ứng dụng di động và máy tính bảng dù là cá nhân hay chuyên nghiệp, Người dùng đều tuyên bố rằng họ đã đọc các GCU này và chấp nhận một cách rõ ràng và không chấp nhận bất kỳ sửa đổi nào đối với họ.
Các GCU này có thể được Ngày đầu tiên cập nhật bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước hoặc yêu cầu cung cấp lý do cho quyết định của họ. Do đó, Người dùng được mời đọc các GCU này một cách thường xuyên để được thông báo về mọi sửa đổi.

5. Truy cập và sử dụng Ứng dụng

 • 5.1 Ứng dụng có thể được truy cập miễn phí trên Nền tảng, mở cửa cho công chúng.
  Người dùng phải có phần mềm CNTT và các công cụ liên lạc điện tử cá nhân hoặc chuyên nghiệp, cho phép họ truy cập Ứng dụng. Người dùng thừa nhận rằng anh ấy / cô ấy có tất cả các kỹ năng cần thiết để sử dụng Ứng dụng.
  Ngày đầu tiên cũng có thể làm gián đoạn, đình chỉ hoặc sửa đổi quyền truy cập vào Ứng dụng mà không cần thông báo, vì bất kỳ lý do gì, kể cả vì lý do bảo mật, để tái cấu trúc tài nguyên máy, để bảo trì hoặc cải thiện Ứng dụng hoặc để cải thiện tính khả dụng của thông tin. Ngày đầu tiên không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do những gián đoạn này gây ra, bao gồm mất tất cả dữ liệu, đặc biệt là những dữ liệungoài Ứng dụng.
 • 5.2 Người dùng sẽ có quyền truy cập Ứng dụng sau khi đã tải xuống Ứng dụng. Không cần tạo tài khoản để truy cập vào các công cụ và nội dung.
 • 5.3 ỨNG DỤNG ĐƯỢC GIỚI HẠN ĐỂ SỬ DỤNG CÁ NHÂN VÀ MỤC TIÊU CHO CÁ NHÂN THỦY LỰC. ỨNG DỤNG ĐƯỢC MÔ TẢ ĐỂ GIÚP THỂ LOẠI NÀY CÁ NHÂN ĐỂ KIẾM HỒ SƠ CỦA ÁP LỰC MÁU CỦA HỌ ĐỂ ĐẶT HÀNG ĐỂ KIẾM ĐƯỢC SAU KHI SAU.

NGƯỜI DÙNG ĐƯỢC THÔNG TIN VÀ CHẤP NHẬN RẰNG:

VIỆC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG KHÔNG CÓ PHƯƠNG TIỆN NÀO ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VỚI NHÀ VẬT LÝ, AI LÀ NGƯỜI DUY NHẤT ĐƯỢC CHẤT LƯỢNG ĐỂ THÀNH LẬP MỘT CHẨN ĐOÁN VÀ CUNG CẤP KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI SỨC KHỎE;
ỨNG DỤNG CHỈ LÀ MỘT LOGBOOK, NÓ KHÔNG Ở BẤT CỨ CÁCH NÀO ĐỂ KIẾM MỘT HOẠT ĐỘNG Y TẾ HOẶC KIẾN NGHỊ, VÀ KHÔNG ĐƯỢC KIỂM TRA NHƯ MỘT CHẨN ĐOÁN HOẶC CÔNG CỤ ĐIỀU TRỊ;
ỨNG DỤNG NÀY KHÔNG THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ LIÊN HỆ DỊCH VỤ KHẨN CẤP. NẾU PAIN PERSIST, HIST TRỢ KHẨN CẤP NÊN S SOU NGAY LẬP TỨC.
VÀ HIỂU ĐẾN:
KHÔNG SAO CHÉP, PHÂN PHỐI, CHIA SẺ HOẶC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG NÀY VÀ / HOẶC NỘI DUNG NÀY KHÁC B DNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG, TRONG THAM GIA ĐỐI VỚI MỤC ĐÍCH KHUYẾN MÃI NÀY; KIẾM NGAY LẬP TỨC SỬ DỤNG CÁ NHÂN.

6. Chức năng

 • 6.1 Ngày đầu tiên đặt Ứng dụng trực tuyến và phân phối trên Nền tảng. Mỗi Người dùng được phép sử dụng Ứng dụng này tuân thủ các GCU này.
 • 6.2 Sau khi kết nối với Ứng dụng, Người dùng có thể tùy chỉnh việc sử dụng của mình bằng cách đăng ký tên (tên, bí danh hoặc biệt danh) và chọn hình đại diện. Do đó, với mỗi kết nối mới với Ứng dụng, Người dùng sẽ có thể truy cập theo dõi huyết áp được cá nhân hóa của mình.

7. Sở hữu trí tuệ

 • 7.1 Quyền sở hữu trí tuệ
  Theo việc tuân thủ các GCU này, Ngày đầu tiên cấp cho Người dùng sử dụng Ứng dụng một giấy phép người dùng hạn chế , không thể chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng chỉ cho mục đích truy cập và sử dụng Ứng dụng và / hoặc tải xuống, cài đặt và sử dụng bản sao Ứng dụng trên thiết bị di động và để tạo một bản sao của Ứng dụng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân của mình, liên quan đến các mục đích được bảo vệ bởi các GCU này.
 • 7.2 Nội dung quyền sở hữu trí tuệ
  Cấu trúc chung, từ ngữ, hình ảnh dù hoạt hình hay không, âm thanh, phần mềm, cơ sở dữ liệu và tất cả các yếu tố khác bao gồm Ứng dụng và nội dung của nó ngoài Dữ liệu cá nhân đều được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ. Ngày đầu tiên giữ các quyền này với tư cách là tác giả hoặc trên cơ sở mua lại từ các bên thứ ba. Về mặt này, Ngày đầu tiên có tất cả các quyền cho phép truyền thông của họ tới công chúng .
 • 7.3 Thời hạn của giấy phép
  Giấy phép này được cấp, trên toàn thế giới, cho người dùng trong suốt thời hạn của cấp bởi Ngày đầu tiên của truy cập vào các ứng dụng chỉ duy nhất cho một theo dõi huyết áp của người dùng.
 • 7.4 Do đó, bất kỳ sự sao chép và / hoặc đại diện của các yếu tố này (được nêu trong các khoản 7.1 và 7.2) của Người dùng đều bị cấm chính thức. Bất kỳ điều chỉnh, dịch thuật, chuyển đổi, sửa đổi, sắp xếp lại hoặc phân phối bất kỳ yếu tố nào có trong Ứng dụng ở dạng ban đầu hoặc xuất phát cho bất kỳ mục đích nào cũng bị cấm chính thức.
  Bất kỳ sự đại diện và / hoặc sao chép bằng bất kỳ phương tiện nào và trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào sẽ cấu thành tội vi phạm sẽ bị trừng phạt theo các điều khoản của Điều L.335-2 et seq của Bộ luật Sở hữu Trí tuệ và có thể phải chịu hình phạt và / hoặc hình phạt dân sự .
  Theo cách tương tự, các nhãn hiệu của Ngày đầu tiên và tất cả các nhãn hiệu sản xuất, nhãn hiệu dịch vụ và logo khác là các nhãn hiệu đã được đăng ký và được bảo vệ bởi Bộ luật sở hữu trí tuệ.
  Bất kỳ sự sao chép nào hoặc toàn bộ hoặc một phần và bất kỳ việc sử dụng các nhãn hiệu này sẽ cấu thành vi phạm mà tác giả của chúng sẽ phải chịu trách nhiệm.
  Tất cả tên của các công ty được đề cập trong Ứng dụng không do Ngày đầu tiên nắm giữ đều được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ.

8. Liên kết siêu văn bản

Các liên kết siêu văn bản sẽ được cung cấp bởi Ngày đầu tiên chỉ trực tiếp đến các công cụ khác của Ngày đầu tiên như được đề cập trong Điều 6.3 ở trên.
Sử dụng bởi người dùng các liên kết siêu văn bản, thiết lập trong bối cảnh các ứng dụng với các nguồn lực khác có mặt trên mạng internet, là trách nhiệm của người sử dụng và Ngày đầu tiên sẽ không chịu trách nhiệm.

Trình phục vụ không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ trang web và / hoặc ứng dụng của bên thứ ba nào mà Người dùng có thể truy cập thông qua Ứng dụng. Ngày đầu tiên không có phương tiện kiểm soát nội dung của các trang web bên thứ ba này, vốn hoàn toàn độc lập với Ngày đầu tiên . Ngoài ra, sự tồn tại của một liên kết giữa Ứng dụng và trang web của bên thứ ba và / hoặc ứng dụng không có nghĩa là Ngày đầu tiên chấp thuận theo bất kỳ cách nào nội dung của trang web này và / hoặc ứng dụng và một ứng dụng có thể được sử dụng làm bằng nó

Các trang web bên ngoài và / hoặc ứng dụng có thể chứa các liên kết siêu văn bản đến Ứng dụng. Liên kết như vậy có thể không được cài đặt mà không có thỏa thuận trước và rõ ràng của Ngày đầu tiên .

Trong mọi trường hợp, Ngày đầu tiên không chịu trách nhiệm về sự không có sẵn của các trang web và / hoặc ứng dụng đó và Ngày đầu tiên không xem xét, kiểm soát, phê duyệt hoặc chịu trách nhiệm về nội dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc các yếu tố khác có sẵn trên hoặc thông qua các trang web đó và / hoặc các ứng dụng.
Người dùng sử dụng Ứng dụng có thể không thiết lập các liên kết siêu văn bản vào nó.

9. Dữ liệu cá nhân và cookie

Khi tham khảo Ứng dụng mặc dù, thông tin liên quan đến điều hướng từ thiết bị đầu cuối của bạn (máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, v.v.) trên Ứng dụng có thể được ghi lại trong các tệp văn bản được gọi là “cookie” được cài đặt trên thiết bị đầu cuối của bạn theo các lựa chọn liên quan đến các cookie này mà bạn có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Chỉ người phát hành cookie mới có thể đọc hoặc thay đổi thông tin có trong đó. Trang này cho phép bạn hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của cookie và cách sử dụng cookie hiện tại để định cấu hình chúng.

 • 9.1 Cookie là gì?
  Cookie là một tệp văn bản nhỏ được đặt trên máy tính của bạn khi bạn truy cập trang web hoặc xem quảng cáo. Mục đích chính của nó là thu thập thông tin liên quan đến việc điều hướng Ứng dụng của bạn và gửi các dịch vụ đến thiết bị đầu cuối của bạn đã được cá nhân hóa và điều chỉnh. Cookies được kiểm soát bởi điều hướng internet của bạn.
  Thời hạn tối đa mà cookie có thể được giữ lại là 13 tháng.
 • 9.2. Cookies do Ngày đầu tiên hoặc bên thứ ba phát hành
  • 9.2.1 Khi bạn kết nối với Ứng dụng, chúng tôi có thể cài đặt cookie trên thiết bị đầu cuối của bạn. Tại thời điểm này, chúng tôi không sử dụng cookie như những quy định được pháp luật cho phép:
   – Điều chỉnh việc trình bày Ứng dụng của chúng tôi theo sở thích của bạn (ngôn ngữ được sử dụng, độ phân giải màn hình, hệ điều hành được sử dụng, v.v.) khi bạn truy cập Ứng dụng với thiết bị và phần mềm xem và đọc mà thiết bị đầu cuối của bạn có;
   – Tạo tần suất sử dụng và thống kê cho các yếu tố khác nhau bao gồm Ứng dụng cho phép chúng tôi phát hiện bất kỳ vấn đề điều hướng nào và để cải thiện sự quan tâm và tính công thái của các dịch vụ;
   – Cho phép bạn kết nối với khu vực cá nhân của bạn dựa trên tên người dùng hoặc dữ liệu mà bạn có thể đã cung cấp trước đó;
   – Thực hiện các biện pháp bảo mật, ví dụ bạn được yêu cầu kết nối lại với nội dung hoặc dịch vụ sau một khoảng thời gian nhất định.
  • 9.2.2 Cookie của bên thứ ba từ các khu vực có thể truy cập trên Ứng dụng có thể thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ: liên kết đến các mạng xã hội hoặc các trang web khác liên quan đến ứng dụng).
   Khi bạn nhấp vào các liên kết đó (nếu tồn tại), vấn đề và việc sử dụng cookie của bên thứ ba từ các công ty khác ngoài Ngày đầu tiên phải tuân theo chính sách của chính nó.
   Các liên kết được kết nối với các trang web khác của Ngày đầu tiên vẫn thuộc chính sách của Ngày đầu tiên .
   Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về quản lý cookie của chúng tôi trên Ứng dụng này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và (nếu có) thu thập sự đồng ý của bạn cho bất kỳ việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong tương lai.
 • 9.3 Dữ liệu cá nhân
  Thông qua Ứng dụng và sự đồng ý của bạn, Les Labourires Ngày đầu tiên (bộ điều khiển dữ liệu) có thể truy cập vào dữ liệu cá nhân sau với mục đích cung cấp cho các cá nhân tăng huyết áp một sổ ghi chép kỹ thuật số:
  – Tên hoặc bí danh của bạn,
  – Trả lời câu hỏi Đêm qua bạn ngủ thế nào (cấp độ với khuôn mặt tự do: mỉm cười (xanh lá cây), trung tính (vàng), tức giận (đỏ))
  – Điểm (cấp độ với khuôn mặt tự do: mỉm cười (xanh lá cây), trung tính (vàng), tức giận (đỏ)) (trung bình bởi tất cả các thông tin được điền bởi bạn)
  – Nếu bạn uống thuốc đúng cách (hai lần một ngày) hay không,
  – Kết quả của ba dữ liệu tối thiểu cần thiết để đánh giá khoái cảm máu của bạn (tức là nhịp tim, huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương).
  Thông báo nhắc nhở bạn đo huyết áp là một tùy chọn có sẵn trên Ứng dụng này. Bạn sẽ phải lập trình lời nhắc trên thiết bị của mình để nhận các thông báo đó.
  Dữ liệu này có thể được xử lý bởi các nhà cung cấp dịch vụ chỉ nằm trong Khu vực Kinh tế Châu Âu.
  Theo luật pháp về Bảo vệ dữ liệu cá nhân ngày 6 tháng 1 năm 1978 được sửa đổi năm 2004 và Quy định bảo vệ dữ liệu chung 2016/679, bạn có quyền (nếu có) để được thông báo, truy cập, sửa chữa, hạn chế sử dụng và xóa dữ liệu cá nhân mà bạn có thể thực hiện bằng cách viết vào địa chỉ sau : contact@ngaydautien.vn

10. Trách nhiệm

Ứng dụng được cung cấp “như nó là”. Việc sử dụng và hoạt động của nó không đi kèm với bất kỳ sự đảm bảo nào cho dù được thể hiện hay ngụ ý bất kỳ loại nào từ Ngày đầu tiên .

 • 10.1 Nội dung

 • 1. Giới hạn trách nhiệm của Ngày đầu tiên
  Ngày đầu tiên sẽ làm những gì có thể, theo nghĩa vụ của mình đối với những nỗ lực hợp lý, để cung cấp cho Thông tin người dùng có sẵn và được xác minh.
  Thông tin được cung cấp bởi Ngày đầu tiên chỉ mang tính minh họa. Ngày đầu tiên không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật của thông tin được phân phối trong Ứng dụng. Do đó, Người dùng cam kết xác minh thông tin này và thừa nhận rằng họ sử dụng thông tin này thuộc trách nhiệm của mình.
  Do đó, Ngày đầu tiên sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thiếu tin cậy hoặc tính đầy đủ của thông tin này hoặc bất kỳ thông tin không có sẵn nào trên Ứng dụng.
  Ngày đầu tiên , trong mọi trường hợp không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt liên quan đến việc mất lợi nhuận, mất khách hàng, dữ liệu có thể dẫn đến những điều khác từ việc sử dụng Ứng dụng hoặc ngược lại, không thể sử dụng Ứng dụng.
  Tất cả thông tin liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ khác ngoài các sản phẩm và dịch vụ của Ngày đầu tiên có thể có trong Ứng dụng chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Do đó thông tin này và các sản phẩm này không được chứng nhận bởi Ngày đầu tiên .
 • 2. Trách nhiệm của người dùng
  Người dùng có thể tương tác với Ứng dụng bằng cách nhập thông tin và / hoặc Dữ liệu cá nhân của anh ấy / cô ấy. Anh ấy / cô ấy có trách nhiệm nhập thông tin chính xác, thực tế, hiện tại, đầy đủ và hợp pháp và Dữ liệu cá nhân.
  Người dùng cam kết đảm bảo rằng các tương tác của mình trong Ứng dụng tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. Nghiêm cấm, nếu không có danh sách này là đầy đủ, sẽ xuất bản bất kỳ nội dung nào trong đó sẽ hoặc có thể ảnh hưởng đến:
  – Trật tự hoặc đạo đức công cộng,
  – Quyền của bên thứ ba (quyền hình ảnh, quyền riêng tư, v.v.),
  – Quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba và / hoặc Ngày đầu tiên.
  Về mặt này, Người dùng cam kết đảm bảo rằng các tương tác của mình phù hợp với bối cảnh và không được chứa các đánh giá chủ quan và không bao giờ thừa hoặc xúc phạm, cũng không tiết lộ, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ dữ liệu nào được coi là nhạy cảm (nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, chính trị, ý kiến triết học hoặc tôn giáo, thành viên công đoàn, dữ liệu liên quan đến sức khỏe hoặc đời sống tình dục, phạm tội, kết án, biện pháp an ninh).
  Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của mình trước các rủi ro lạm dụng, tiết lộ, xâm nhập, nhiễm bẩn, mất do vô tình, sửa đổi thiết bị và Dữ liệu Cá nhân của mình do vi-rút máy tính, đình chỉ hoặc gián đoạn dịch vụ hoặc các yếu tố phá hoại khác .
  Người dùng tuyên bố rằng anh ta / cô ta phải chịu mọi trách nhiệm dân sự và hình sự do việc công bố Dữ liệu Cá nhân của mình trong Ứng dụng. Người dùng bảo đảm Ngày đầu tiên chống lại tất cả các thủ tục tố tụng của bên thứ ba , vì bất kỳ lý do gì, liên quan đến thông tin có trong Ứng dụng. Hơn nữa, Người dùng đảm bảo Ngày đầu tiên chống lại mọi hành động thuộc bất kỳ tính chất nào có thể được đưa ra chống lại anh ta / cô ta bởi bất kỳ người quan tâm nào về việc Người dùng không tuân thủ các quy định nêu trên.
  Hơn nữa, trong trường hợp Người dùng không tuân thủ các quy định trong điều khoản này, Ngày đầu tiên có quyền xóa khỏi Ứng dụng bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào có tranh chấp, bất chấp quyền của Người dùng sau đó đình chỉ hoặc chấm dứt truy cập Ứng dụng mà không cần thông báo trước.
 • 10.2 Thông tin y tế

  Mặc dù, một số thông tin trong Ứng dụng có thể liên quan đến các bệnh và / hoặc phương pháp điều trị của họ. Những thông tin này không thể được xem xét một mình như một hỗ trợ chẩn đoán, như đã đề cập trong Điều 5 của CGU này. Ngày đầu tiên không cung cấp bất kỳ chẩn đoán và / hoặc bất kỳ lời khuyên điều trị.

 • 10.3. Sự cố điện thoại thông minh

  Vì môi trường của Internet không thể được kiểm soát, Ngày đầu tiên sẽ không chịu trách nhiệm về:
  mọi thiệt hại do điện thoại thông minh, máy tính bảng của Người dùng hoặc bất kỳ mất dữ liệu nào phát sinh từ việc sử dụng Ứng dụng;
  bất kỳ thiệt hại nào do việc truyền virus máy tính, ngựa Trojan hoặc bất kỳ hình thức lập trình nào khác như làm hỏng hoặc phá hủy chức năng của điện thoại thông minh hoặc cản trở hoạt động đúng đắn của nó.
  Người dùng thừa nhận rằng mình có trách nhiệm cài đặt phần mềm chống vi-rút trên máy tính bảng hoặc điện thoại cá nhân để bảo vệ chống lại mọi vi-rút hoặc thay đổi khác đối với hệ thống di động của họ.

11. Hỗ trợ

Ngày đầu tiên không đảm bảo hỗ trợ cho Ứng dụng.

12. Luật áp dụng và quyền tài phán

12.1 Nội dung của Đơn cũng như các GCU này phải tuân theo luật pháp của Pháp cả về các quy tắc thực chất và thủ tục.
12.2 Bất kỳ tranh chấp và / hoặc vấn đề nào trong việc giải thích hoặc thi hành các GCU này sẽ thuộc thẩm quyền của tòa án Pháp.

13. Thông báo và tuyên bố pháp lý

Ứng dụng có thể truy cập trên Iphone thông qua Appstore và trên Android thông qua Google Playstore .
Nội dung của họ được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ.
Ứng dụng được xuất bản bởi Ngày đầu tiên
contact@ngaydautien.vn
Ngày và phiên bản của Ứng dụng: ngày 30 tháng 9 năm 2018 – V1.0
Ngày của các điều kiện sử dụng chung này: ngày 30 tháng 9 năm 2018

Ngày đăng: - Cập nhật lần cuối:
icon-search icon-close icon-arrow-down zalo